Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133617

Dato: 08.03.2022

Nei takk til å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven til 1.7.2023.