Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 238434

Dato: 05.03.2022

Jeg er i mot forlengelse av smittevernloven.