Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121144

Dato: 08.03.2022

Nej, detta är ikke ok!