Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 598512

Dato: 06.03.2022

Nei nå må det bli stopp,trenger ikke forlengelse, stekt imot dette.