Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 496390

Dato: 05.03.2022

Jeg er absolut mot alt på dette forslag. Helt uakseptabelt begrensing av frihet og totalt hensynsløst for folkehelse. Skadelig for helse med mer av angst og fengsel aktige begrensinger. Ødelegger økonomi. Dere må slutte med å drive Norske folk og land ned!