Høringssvar fra May Britt Steindland

Dato: 20.03.2022

Hører ikke hjemme i et demokrati med koronapass, hvordan passer det inn med frihet og likhet for alle. ?