Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 444733

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forslaget. Menneskerettighetene og enkeltmenneskets frihet må vernes