Høringssvar fra Geir Frode Johansen

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse.