Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 409112

Dato: 20.03.2022

Jeg tror ikke at høringssvar gjør en forskjell - dette er et spill for galleriet og det dere må vite er at Keiseren nå faktisk går uten klær for svært mange , en del tørr ikke si høyt det de ser og forstår . Det forteller mye om veien som er lagt. Jeg er sterkt IMOT videreføring og sier NEI til forslaget.
Jeg er for frihet og menneskerettigheter , og for at våre menneskerettigheter skal være reelle . Jeg er for informert samtykke, for åpenhet og ærlighet. 60-100 års hemmelighold?

Jeg er for reell omsorg for medmennesker. Jeg er mot makt og tvang ovenfor mennesker utført av autoritære mennesker som er kjøpt inn i strategiske posisjoner. Her er det pengene som styrer.
Viser til Aftenpostens oppslag "Når global helse blir business".
Hvis noen tror de har mer verdi og eier andre mennesker da er vi på feil spor.