Høringssvar fra Keth-Annette Førde

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget!
Mennesker skal få beholde sin frihet, og staten skal ikke få begrense denne, slik det står.