Høringssvar fra Eskild Bakken

Dato: 16.03.2022

Forslaget er i strid med grunnloven og alminnelige menneskerettigheter. Det mangler reell medisinsk begrunnelse, og er forankret i selektiv informasjon og frykt. Forslaget inngår som ledd i innføring av diktatur, helt fremmed for vår befolkning. Forslaget må avvises.