Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270843

Dato: 16.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!