Høringssvar fra Jarl Rune Rosensverd

Dato: 21.03.2022

Dette høringsnotatet bør avvises.
1. Det er ikke faglig grunnlag for å forlengelse slik situasjonen er nå. Det er veldig høy vaksinedekningsgrad og stor sprednings av Delta og nå i stpr grad Omigron har ført til trygg og sikker immunitet i befolkningen.

Vaksinen virker kun mot spikeproteinet og ikke hele viruset. Naturlig immunitet derimot gir immunitet mot hele viruset. Følgelig gir naturlig immunitet bedre effekt og man er da bedre rustet mot nye mutanter.

2. Vårt demokrati bygger på tillit. De som eventuelt bryter pålegg vil i stor grad også la være å følge råd. Flertallet av befolkningen ble med på dugnaden før myndighetene begynte med detaljerte forbud og påbud. Som mangeårig bedriftsleder har jeg lært og erfart at en autoritær lederstil fungerer svært dårlig og medfører det motstte av hva man søker å oppnå. Slik har også myndighetenes ved diktatoriske forbud og påbud, som i tillegg har vist seg å ikke være basert på faglig fundamenterte begrunnelser, ikke ført til bedre kontroll på smitte og sykdom men derimot skapt misnøye, irritasjon og svakket tillit til myndighetene. Forskningsrapporter viser klart at nedstenging av Norge, gjennomført til tross for smittevernfaglige råd, nærmest ikke har hatt målbar effekt.

3. Det som hjelper ved sykdom er å holde seg hjemme og være nøye med personlig hygiene samt avstand til andre, spesielt ift personer i risikogrupper. For å overholde dette trengs verken forbud eller påbud. Her holder det langt med å appelere til sunn fornuft, komme med faglige og lett forståelige begrunnelser. Andre tiltakt er kun symbolpolitikk med den konsekvens at det kan føre til økt smitte og sykdom.

Tiltak som ville vært nyttige er:
Ekstra sykedager ved sykt barn og gjerne også å øke alderen for sykerdager ved sykt barn ut over 12 år.
Ekstra sykedager for arbeidstakere i privat næringliv og offentlig ansatte.
Ekstra sykedager for elever.
Oppfordring til å holde seg hjemme ved tegn til sykdom, og kanskje spesielt dersom man har besøkt land som har andre mutasjoner enn de vi har i Norge.

4. Sist men ikke minst. Dette bryter både med grunnloven og menneskerettighetene.

Høringsforslaget må avvises!

Med vennlig hilsen
Jarl Rune Rosensverd