Høringssvar fra Daniel

Dato: 17.03.2022

Covid-19 er infuelsa, det har dødd mer folk på diaré enn covid i løpet av ett år. Verden har ikke rå å stenge noe mer.