Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330615

Dato: 18.03.2022

En forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven bør ikke vedtas. Det er inngripende tiltak som bryter med grunnloven og menneskerettigheter. Det har alltid eksistert virus og vil også utvikle seg alltid nye varianter som en helt naturlig utviklingen.

Forslaget må forkastes fullstendig og umiddelbart!