Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103617

Dato: 08.03.2022

Det er absolutt ingen grunn til å forlenge dette her. Nå har vi blitt overkjørt av uvitenskaplige tiltak i 2 år. Barn og unge lider store psykiske skader av dette her samt voksne og økonomien. Så samtidig er det så godt som ikke lagt frem noe vurdering som viser til fordeler i.h.t. kostnadene. Så er det skamløst bestemt at beslutninger rund mye av dette skal hemligholdes i 60 år. Nei takk ingen forlengelse av udokumenterte greier.