Høringssvar fra Bernt Halvard Sleire

Dato: 08.03.2022

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedsskapsloven er jeg uenig i, da SarsCov2 epidemien er overtatt av coronavirus som ikke gir almenfarlig sykdom og i de fleste tilfeller ingen alvorlig sykdom. Bruk av
disse forskriftshjemlene i dag er ikke nødvendige ut fra helsefaglige betraktninger og heller ikke forholdsmessige, dvs forårsaker større menneskelig og samfunnsmessig skade enn gavn.