Høringssvar fra Jannie

Dato: 21.03.2022

Eg er uenig. Forslaget må kastes.