Høringssvar fra Gøril Irgens

Dato: 19.03.2022

Jeg ønsker, med mitt høringssvar, at forlengelsen av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for koronaepidemien IKKE blir videreført!