Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 504015

Dato: 20.03.2022

Dette er i strid med våre demokratiske levesett, jeg ber om at det nye forslaget ikke blir vedtatt