Høringssvar fra Mai Britt Schultze Amundsen

Dato: 04.03.2022

Nå er det serriøst nok med all galskapen dere driver med.