Høringssvar fra Anders

Dato: 05.03.2022

Da er vi i gang igjen, ja..

Atter en gang: NEI

Bare nei. Bare gi dere.