Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 478624

Dato: 20.03.2022

Støtter ikkje denne høringen!

Dette er et stort brudd på menneskerettighetene, forstår ikkje hvilket samfunn eg er ein del av. Dette er bare grusomt!