Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 362626

Dato: 19.03.2022

NEI til midlertidige forlengelser av forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndteringen av koronapandemien.

Ønsker IKKE innføring av coronasertifikat verken nå eller senere.