Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187993

Dato: 10.03.2022

Nei, dette er et fascistisk tiltak og skal ikke innføres .Segrerings pass stopper ikke virus, det gir bare staten mulighet til å ta friheten fra folk. På sikt er det mange ting som er tenkt lagt inn i passet slik at fascistene får full kontroll.