Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 278438

Dato: 16.03.2022

Nei til tvang, ja til frihet!

Det er lover som dette som får meg til å miste tilliten til myndighetene fullstendig. Jeg har alltid trodd det beste om Norge, men etter korona kom, og vi har fått invadert privalitlivene av egne politikere, da er tilliten brutt.