Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224329

Dato: 13.03.2022

Dette er et overtramp mot befolkningen. Jeg sier nei til dette!