Høringssvar fra Birgitte Stærnes

Dato: 21.03.2022

En forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven kan ikke bestemmes ut fra prinsippet "nice to have" eller "for å være på den sikre siden", slik som grunnlaget for denne høringen baserer seg på.

Det finnes ingen forskning som underbygger at nordmenn kom lettere igjennom de to siste årene, pga forbud mot å reise på hytta, forbud mot å sitte ved bestemors seng når hun døde, forbud mot å gå på jobb, forbud mot å gå på skolen, forbud mot å trene på helsestudio, forbud mot å arrangere selskap og fester, krav om å innrette seg etter karantenehotell ved ankomst Norge, krav om å vaksinere seg osv. osv.

Tvertimot kan massive tilbakemeldinger fra fastlegeordningen tyde på sterk økning i antall personer psykiske problemer som et resultat av disse midlertidige forskriftshjemlene.

Så lenge en forskning ikke foreligger som underbygger behovet for en forlengelse av nevnet hjemler, finnes det intet grunnlag for å forlenge regjeringens mulighet til å utøve en slik sterke begrensingen på folks frihet som disse midlertidige hjemlene gir mulighet for. Disse må derfor oppheves senest 1. juli 2022.