Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173032

Dato: 10.03.2022

Hvis midlertidige forskrifter, som var dårlig forberedt, skal forlenges for enda ett år, begynner de å få «en grad av permanens». Da er det ikke lenger en ren unntakslovgivning som vi trengte da det var kritisk. Da er det veldig uheldig at det ikke har vært gjennom en ordentlig faglig og politisk vurdering. Dette er ikke ett demokrati.

Mens norsk byråkrati ellers er full av krav om både konsekvensutredninger og evalueringer, finnes ingen av delene for de mest djuptgripende – og mest skadelige tiltakene som det norske samfunnet har vært utsatt for i fredstid. Og dette vil man bare forlenge enda et år, uten utredning og uten å vurdere konsekvensene. Ingen evaluering har det heller vært gjort. Dette er ikke ett demokrati.

Regjeringas forslag ble sendt ut 4. mars og høringsfristen er 21. mars. Dette er en altfor kort frist i et så alvorlig spørsmål. Dette er nærmest et overfall på den norske offentligheten og en latterliggjøring av det norske demokratiet. Det er naturligvis helt umulig å få belyst dette spørsmålet på en demokratisk og veloverveid måte på mindre enn tre uker. Dette er ikke ett demokrati verdig.

Mens alles øyne er rettet mot krigen i Ukraina har regjeringa Støre, nærmest "bak ryggen" sendt ut til høring et forslag om å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven! Dette er ikke demokrati verdig.

Dette er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Mange land har allerede fastsatt at covid er en influensa. Å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente: Dette er ikke ett demokrati. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre" Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten. Dette er ikke ett demokrati.

Jeg sender inn dette på bakgrunn av meg selv som privat person. Jeg avviser dette høringsforslaget.