Høringssvar fra Magdalena Dorota Parszyk

Dato: 08.03.2022

Jeg ønsker ikke at det innføres koronapass!