Høringssvar fra Henrik Jebsen

Dato: 04.03.2022

Jeg er imot dette forslaget. Nå har myndighetene hatt lang tid på å lære om denne pandemien og de må målrette tiltak der det virker, beskytt de sårbare samtidig som samfunnet må få holdes i gang.