Høringssvar fra Annette Sølvsten

Dato: 16.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av Koronaepedemien

Nei til Koronapass og segregering . Vi trenger en konsekvensutredning og en evaluering før forskriftene.

Ja til frihet uten inngrien i våre rettigheter som privatliv, personlig integritet og bevegelsesfrihet

Husk at dere jobber for befolkningen !!!! som dere har sviktet de siste to årene MINST