Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 206515

Dato: 11.03.2022

Nei til høringsforslaget

Nei til koronasertifikat

Nei til alle koronatiltak

Nei til alle lover ifm. pandemihåndteringen.

Den utvidede maktene regjeringen har tilegnet seg ila de to siste årene må ta slutt. Smittevernstaten misbrukes for å følge en egen agenda. Ingen har rett til å bestemme eller utøver makt over folket.

Smitteverntiltakene har negativ effekt. Det har vist seg å være større dødelighet etter vaksinering enn det var før. Ingen vaksine i de siste 20 årene har vært så skadelig og dødelig en koronavaksinen. Vi har ekstrem lav dødelighet av sykdommen covid-19 her i landet. Derimot er det mange negative effekter av smittevernstiltak og vedr løver og regler, som f.eks. at folk mister jobben sin pga. at bedrifter går konkurs, folkehelsen er dørligere en noen gang, psykisk problemer, særlig blant unge tårner seg opp, folk er engstelig hele tiden som er usunn og folk splittes idet det legges slyld på noen, for eksempel uvaksinerte, noe som ikke stemmer med realiteten. Bivirkningene etter koronavaksinasjoner er ganske omfattende kan være til større skade en selve viruset og innbærer en høy risiko for livslange sykdommer som kommer til å belaste helsevesenet. Viruset har alltid eksistert, og vi må venne oss til å leve med det.

Ved forlengelse av smittevernlover og vedr tiltak begrenses menneskets frihet og det er feil! Vi vil få våre grunnlovsfestede og menneskerettigets festede rettigheter tilbake. Retten til å bestemme over sin egen kropp og helse og våre barns kropp og helse uten restriksjoner, retten til fri ferdsel, retten til å gå på arbeid, skole, barnehage, universitet, holde forretning åpen, puste fritt, medisinsk frihet, mm.

Dere ønsker å innskrenke vår frihet og dere kommer til å skylde på helsevesenet. Det helsevesenet dere har redusert og gjort mere sårbart. Og det helsevesenet dere ikke har oppgradert igjen under pandemien og nå kommer dere til å presse oss med å opprettholde angsten, til å godta vaksinepass og forlengete lover, og innskrenkede frihet og rettigheter, med de eldre og sårbare som argument. Vi alle her i Norge betaler for helsevesenet.

Vaksinasjon, koronapass og koronasertifikat er verken egnet eller nødvendig eller hensiktsmessig for å redusere antall alvorlige sykdommer og forhindre en betydelig overbelastning av helsevesenet og dette bryter menneskerrettighetslover, grunnloen og ikke minst Nürnbergkodeksen! Dette er udemokratisk, uvitenskapelig og rammer alle.

Dette må ta slutt!!