Høringssvar fra Magdalena Tegeman

Dato: 20.03.2022

Jeg sier Nei til forlengelse av koronarestriksjoner i alle dess former. Jeg ønsker ingen isolering, smittekarantene eller innreisekarantene. Jeg och mange i befolkningen har lidd under de 2 år det har vært påført innskrenkninger i våre menneskelige rettigheter. Jeg vil bevare våre menneskelige rettigheter til fri ferdsel i samfunnet vårt.