Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 482149

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt i mot dette, da det vil føre til segregering og tap av menneskers frihet. Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter.