Høringssvar fra Persillehagen AS

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven!