Høringssvar fra Marek Adam Wlodarski

Dato: 19.03.2022

Jag synes ikke at hjemlene skal forlenges. Dem fungerte ikke og fungerte mot sin hensikt og gav mange problem i tillegg.

Marek Adam Wlodarski