Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 407215

Dato: 20.03.2022

Jeg synes IKKE at hjemlene skal forlenges.