Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 377212

Dato: 20.03.2022

Det foreslås i dette dokumentet flere graverende brudd på grunnlovsfestede rettigheter. Konsekvensen av dette vil bli et segregert samfunn der man i praksis påtvinges medisinsk hastegodkjent behandling.

Hva foretrekker staten? At man utelukkes fra samfunnet og blir en byrde for det psykiske helsevernet, som allerede er overbelastet, fordi livet man lever blir alvorlig innskrenket? Eller foretrekker staten at man lar seg smitte av viruset man i to år har forsøkt å forhindre med de mest inngripende tiltakene siden krigen? Hva er deres anbefaling til de av oss som ikke vil ta vaksinen?

Hva skal staten gjøre med arbeidsledige som blir nektet jobb grunnet private helseopplysninger om vaksinestatus? Skal de bli arbeidsuføre, motta støtte fra NAV og bli en økonomisk byrde for staten?

I dette dokumentet framkommer det meget farlige anti-demokratiske tankegods, og dokumentet bør i sin helhet leveres PST, da dette utgjør en større trussel for kongeriket Norge enn en liten gruppe uvaksinerte og friske mennesker.

Jeg sier NEI til videreføring av tiltakene og nei til et segregerende vaksinepass.