Høringssvar fra Ingun S.

Dato: 20.03.2022

NEI!!! Til forlengelse av unntakshjemlene for håndtering av korona pandemien!

Forslaget, (og den korte tidsfristen) oppfatter jeg som forakt mot folk og demokrati.

Faren for at vår Grunnlov og menneskerettigheter tilsidesettes er overhengende stor med slik inngripen i vårt lovverk.

Det er nok nå!!! NEI!!! takk til et overformynderi fra den Norske stat i form av internering på ubestemt tid, hotell eller karantene camper (interneringsleirer) og innreisekarantener.

Det norske folk trenger ikke mer splittelse, isolering, mistenkeliggjøring, sykeliggjøring, stress, frykt som forårsaker (alvorlige) personlige og økonomiske konsekvenser.

JAAAA til en norsk stat som samler, beskytter folket og demokratiet!

Et rungende JAAAA til frihet og vern av menneskerettigheter!!!!