Høringssvar fra kari jægersletten

Dato: 12.03.2022

NEI til forlenging av midlertidige forskriftshjemlar i smittevernlova og helseberedskapslova for handtering av koronapandemien!!!