Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 282438

Dato: 16.03.2022

Et STORT NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepedemien!