Høringssvar fra Lotte

Dato: 16.03.2022

Nei! Dette må forkastes.