Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 252918

Dato: 15.03.2022

jeg er 100% imot vaksinePASS da dette ikke har noe med smittevern å gjøre.

BRUDD på menneskerettigherer og Grunnlov.