Høringssvar fra Jan Werner Hasli

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke forlengelse av midlertidige hjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håntering Av Coronapandemien fordi det vil bety begrensning av menneskets naturgitte frihet