Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270234

Dato: 16.03.2022

Jeg sier nei til koronapass! Da det ikke er alle som får til å åpne det selv siden det kreves bank id og det er det ikke alle som har pga at de har verge! Så de få blir diskriminert nei til koronapass og nei til diskriminering