Høringssvar fra Nina Morlandstø

Dato: 21.03.2022

Hjemmel for forlengelse av koronatiltak må ikke innvilges!.

De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Kodeksen og Helsinkideklarasjonen.

Den tidligere lovendringen var midlertidig med en varighet på 6 måneder. Nå når tiltakene har opphørt er det helt ulogisk å skulle forlenge mulighet for tiltak med nesten 3 ganger så lang varighet som da epidemien var på sitt verste.

Det er også klargjort via flere studier at tiltakene ikke har hatt ønsket eller forespeilet effekt. Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad har uttalt: "Vaksinene har ikke virket så godt som vi håpet."

Det er mange studier som viser negative effekter av tiltakene. Dette har blitt effektivt underkommunisert fra myndigheter og politikere.

Innbyggernes frihet, autonomi og menneskerettigheter må veie tyngre enn eksperimentelle og sterkt inngripende tiltak uten vitenskapelige bevis for tilstrekkelig effekt.

Det inngir heller ikke tillit at når forrige høringsforslag blir nedstemt, så sendes det ut et liknende med enda kortere høringsfrist. Det er på tide at denne undergravingen av demokratiet stoppes.