Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352260

Dato: 04.03.2022

Jeg ønsker ikke en forlengelse av midlertidig forskriftshjemler. Dette er ment å være midlertidig!