Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381127

Dato: 20.03.2022

Nei til segregering og koronapass.