Høringssvar fra Lena Marie Kalleberg

Dato: 11.03.2022

Nei til Koronapass og forlengelse av pandemi lovene.

Koronapasset har ingen hensikt annet enn segregering og tvang, og det er ikke noe vi ønsker i samfunnet vårt. Koronapasset hindrer ikke smitte, dette har selv fhi uttalt. Og dermed mister det all grunn til å bli innført. Koronapasset fører til segregering av de som ikke ønsker å ta en eksperimentell vaksine, de som benytter seg av sine rettigheter til å bestemme over egen kropp, og tar fra dem friheter de har rett på. Det passet tvinger folk til å ta en vaksine fordi de er redde for å miste sine friheter og rettigheter. Det handler ikke om helse!

Per i dag er vi ikke i en farlig pandemi og derfor bør ikke pandemi lovene forlenges. Det finnes ikke noe grunnlag for å videreføre lover som skal beskytte oss i farlige pandemier, lover som overstyrer landets grunnlov. Denne typen lover bør ikke få lov til å vedtas i det hele tatt uten at folket får lov til å være med å bestemme. Grunnloven bør alltid være en lov som har høyere rang enn pandemi loven. Det er ikke greit å ta vekk friheter og rettigheter fra folket.